Trong những bài viết về SEO căn bản, hướng dẫn thực hiện chiến dịch SEO hay các seri liên quan, mình có chia sẻ rất nhiều về công