Trong bài viết lần trước, mình đã chia sẻ về mục đích xây dựng trang blog SEOLabs trong bài viết giới thiệu sơ lược của dự án SEO mình