Những năm về trước, thì mạng xã hội khá là xa xăm với các kế hoạch SEO, tuy nhiên, những năm gần đây, nó lại là một trong