Qua 2 phần trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn biết chi tiết các bước làm seo cho một kế hoạch seo tổng thể, dành cho website